• Pislik birikimini minimum seviyelere indirir.
• Sprey Nozul kullanılan işlemlerde yüzeyde pürüzlülük oluşmuş, yüzey alanı arttırılmış ve boyanın iyi bir şekilde yapışması için gereken şartlar sağlanmıştır..
• Kaplama işleminin hızlı ve daha homojen olmasına yardımcı olur.
• Kaplama yapılan yüzeylerde çukur ve kabarcık oluşumunu engeller.
• Basınçlı püskürtme yapması sayesinde kimyasal veriminde artış sağlar ve yüzey her türlü yağ, kir ve pastan arındırılır.
• Durulama işleminde daha az su ile daha geniş yüzeylerin durulanabilmesini sağlar.
• Kimyasal çözeltide oluşan tortunun tabana çökmesine engel olarak filtreler tarafından çözeltiden ayrıştırma işlemine yardımcı olur.
• Kaplanan yüzey ve kaplama arasında oluşan ısıya dayalı genleşmeden dolayı oluşan ani değişikliklerin minimum seviyeye inmesini sağlar.
• Hareketli parçalarda kaydırıcılık ve koruma direnci artar.